Madrasstak

Har Førde fått eigen madrassa?
På eit møbel- og madrasslager i Førde heng det fullt av madrasser i taket. Dess større mysteriumet er, dess enklare er ofte løysinga: Hallen er ein gammal gymsal, og madrassene var eit tiltak for å dempe akustikken. Ei enkel, praktisk og sunnfjordsk løysing med andre ord. Foto: Bent Are Iversen.

Vist 178 gonger. Følgt av 1 person.

Biletsamlinga (576 bilete)

 
Annonse

Nye bilder