Haustjamndøger. Og litt til.

Dei gamle kulturane i Mellom-Amerika var svært opptekne av rørslene til sola, stjernene og månen. Dei reiste enorme og imponerande byggverk for å hylle himmellekamane. På særskilde merkedagar i løpet av året fall lyset då på heilt spesielle måtar på utvalde stadar. Ved å studere korleis skuggane fall på desse byggverka til forskjellige tider, kunne dei lage svært nøyaktige kalendrar. I Naustdal derimot, er det rett nok sjeldan ein ser korkje sol eller måne, men nøyaktig tre veker etter haustjamndøgn så såg det faktisk slik ut under riksvegbrua. Det er då noko. Foto: Bent Are Iversen

Vist 207 gonger. Følgt av 1 person.

Biletsamlinga (576 bilete)

 
Annonse

Nye bilder