Viser arkivet for oktober, 2013

(VENSTRE)HANDARBEID?:
NÅR ein har strikka og streva, seine kveldar i dårleg lys.
NÅR ein har håpa og vona at garnet, som ikkje finst å kjøpe meir, skal rekke heilt fram.
NÅR ein har tenkt på og gleda seg til ho mor skal få noko å varme henda sine i.
DÅ er det gjerne, ein oppdagar at ho mor ikkje har to venstrehender. Foto: Bent Are Iversen

Samtidsarkeologi: å oppdage spor etter nær, men like fullt gløymt fortid. På funnstaden, ein stad på Øyrane i Førde, ser vi eit nesten komplett sett med duskemokkasinar, tennissokkar og runde solbriller med skylappar i skinn. Truleg har det opphaveleg høyrt til både steinvaska dongeribukse, kvit skjorte og skinnvest. Det ikkje godt å fastslå om settet har vore brukt til kvardags eller fest, men truleg begge deler. Settet er datert til ein stad mellom då Bobbysocks vann Grand Prix og OL på Lillehammer. Foto: Bent Are Iversen

Har Førde fått eigen madrassa?
På eit møbel- og madrasslager i Førde heng det fullt av madrasser i taket. Dess større mysteriumet er, dess enklare er ofte løysinga: Hallen er ein gammal gymsal, og madrassene var eit tiltak for å dempe akustikken. Ei enkel, praktisk og sunnfjordsk løysing med andre ord. Foto: Bent Are Iversen.

“Du ska itte trø i graset. Spede spira lyt få stå. Mållaust liv har og e mening, du lyt sjå og tenkje på.” (Einar Skjæraasen 1954). Foto: Bent Are Iversen

Annonse